• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Навчальна діяльність

Освітня програма
на 2019-2020 навчальний рік

Повний текст Освітньої програми розміщено ТУТ

Навчальний план
Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1
для 1-2 класів з українською мовою навчання
на 2019-2020 навчальний рік

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2018 року №268 )

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

1 кл.

2 кл.

Разом

Інваріантний складник

Мовно-літературна

280/8

245/7

525/15

Іншомовна

70/2

105/3

175/5

Математична

140/4

140/4

280/8

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

105/3

105/3

210/6

Технологічна

35/1

35/1

70/2

Інформатична

35/1

35/1

Мистецька

70/2

70/2

140/4

Фізкультурна*

105/3

105/3

210/6

Усього

805/23

840/24

1645/47

Додаткові години у зв'язку з поділом класів на групи при вивченні інформатики

35/1

35/1

Загальнорічна кількість навчальних годин

805/23

875/25

1680/48

Навчальний план
Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1
для 3 – 4-х класів з українською мовою навчання і
поглибленим вивченням іноземних мов (І ступінь)
на 2019-2020 навчальний рік

(Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407, таблиця 4)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3

4

Разом

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

14

Іноземна мова

3

4

7

Математика

Математика

4

4

8

Природознавство

Природознавство

2

2

4

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

2

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

2

Технології

Трудове навчання

1

1

2

Інформатика

1

1

2

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

2

Фізична культура

3

3

6

Усього

24

25

43+6

Додаткові години у зв'язку з поділом класів на групи при вивченні інформатики

1

-

1

Додаткові години у зв'язку з поділом класів на групи при вивченні інформатики

3

-

3

Усього

28

25

53

У 3 та 4 класах вивчатимуться окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» по 0,5 годин.

Навчальний план
Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1
для 5 класу з українською мовою навчання
на 2019-2020 навчальний рік

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, таблиця 1)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
Мови і літератури Українська мова 3,5
Українська література 2
Англійська мова 3
Зарубіжна література 2
Суспільствознавство Історія України 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Технології Трудове навчання 2
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 26,5
Додаткові години у зв’язку з поділом класів на групи при вивченні інформатики 1
Всього годин 27,5

Навчальний план
Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1
для 8-А класу з українською мовою навчання і
поглибленим вивченням іноземних мов
на 2019-2020 навчальний рік

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, таблиця 8,12 в частині вивчення російської мови)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 2
Англійська мова 5
Російська мова 2
Зарубіжна література 2
Суспільствознавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Мистецтво Мистецтво 1
Математика Алгебра 2
Геометрія 2
Природознавство Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 2
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 35,5
Додаткові години у зв’язку з поділом класів на групи при вивченні інформатики 2
Додаткові години у зв’язку з поділом класів на групи при вивченні англійської мови 5
Усього годин 42,5

Навчальний план
Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1
для 6, 7, 8-Б, 9 класів з українською мовою навчання і вивченням мови національної меншини
на 2019-2020 навчальний рік

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, таблиця 12)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
6 7 8-Б 9 Всього
Мови і літератури Українська мова 3,5 2,5 2 2 10
Українська література 2 2 2 2 8
Англійська мова 2 2 2 2 8
Російська мова 2 2 2 2 8
Зарубіжна література 2 2 2 2 8
Суспільствознавство Історія України 1 1 1,5 1,5 5
Всесвітня історія 1 1 1 1 4
Основи правознавства - - - 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 - - 2
Образотворче мистецтво 1 1 - - 2
Мистецтво - - 1 1 2
Математика Математика 4 - - - 4
Алгебра - 2 2 2 6
Геометрія - 2 2 2 6
Природознавство Біологія 2 2 2 2 8
Географія 2 2 2 1,5 7,5
Фізика - 2 2 3 7
Хімія - 1,5 2 2 5,5
Технології Трудове навчання 2 1 1 1 5
Інформатика 1 1 2 2 6
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 4
Фізична культура 3 3 3 3 12
Разом 30,5 32 32,5 34 129
Додаткові години у зв'язку з поділом класів на групи при вивченні інформатики 1 1 - - 2
Варіативна складова
Факультатив з креслення 1 1 2
Всього годин 31,5 33 33,5 35 133

Навчальний план
Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1
для 10 класу з українською мовою
2019-2020 навчальний рік педагогічний патронаж

(Наказ Міністерство освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, таблиця 2)

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
Базові предмети 27
Українська мова 2
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Іноземна мова 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3
Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети: Інформатика Технології 2 1
Всього годин 30

Навчальний план
Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1
для 11 класу з українською мовою навчання та вивченням української мови та української літератури на профільному рівні
на 2019-2020 навчальний рік

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, таблиці 2,3 в частині вивчення української мови та української літератури на профільному рівні)

Предмети Кількість годин на тиждень
Базові предмети 30
Українська мова 4
Українська література 4
Зарубіжна література 1
Англійська мова 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3
Біологія і екологія 2
Географія 1
Фізика і астрономія 4
Хімія 2
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети: Інформатика Технології 1 2
Додаткові години Факультативний курс «Практикум із синтаксису української мови» 1
Поділ на групи при вивченні «Захисту Вітчизни» 1,5
Вивчення німецької мови (1 учень) 1
Всього годин 36,5

Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році”

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Понеділок

1

2

3

4

5

Я досліджую світ

Математика

Навчання грамоти (читання)

Навчання грамоти (письмо)

Англійська мова

Математика

Українська мова/ Читання

Я досліджую світ

Фізична культура

Літературне читання

Українська мова

Природознавство

Основи здоров'я

Літературне читання

Математика

Українська мова

Природознавство

Фізична культура

Вівторок

1

2

3

4

5

Фізична культура

Математика

Навчання грамоти (читання)

Навчання грамоти (письмо)

Англійська мова

Читання

Математика

Мистецтво

Англійська мова

Інформатика

Муз./Обр. мистецтво

Англ. мова/Інформатика

Англ. мова/Інформатика

Математика

Фізична культура

Літературне читання

Українська мова

Англійська мова

Інформатика

Муз./Обр. мистецтво

Середа

1

2

3

4

5

Я досліджую світ

Математика

Мистецтво
Навчання грамоти (читання)

Навчання грамоти (письмо)

Я досліджую світ

Фізична культура

Англійська мова

Математика

Українська мова

Літературне читання

Математика

Українська мова

Природознавство

Англійська/Англ. мова

Фізична культура

Математика

Англійська мова

Українська мова

Природознавство

Четвер

1

2

3

4

5

Фізична культура

Я досліджую світ

Дизайн і технології

Мистецтво

Англійська мова

Українська мова

Мистецтво

Фізична культура

Математика

Читання

Літературне читання

Математика

Фізична культура

Англійська/Англ. мова

Українська мова

Українська мова

Математика

Англійська мова

Фізична культура

Я у світі

П’ятниця

1

2

3

4

5

Фізична культура

Математика

Навчання грамоти (читання)

Навчання грамоти (письмо)

Фізична культура

Українська мова

Читання

Я досліджую світ

Дизайн і технології

Я у світі

Українська мова

Математика

Трудове навчання

Літературне читання

Математика

Основи здоров'я

Англійська мова

Трудове навчання

5 6 7 8-А 8-Б 9 10 11
П О Н Е Д І Л О К 1 2 3 4 5 6 7 8 Кл. година Математика Укр. мова Обр. мист. Укр. літер. Фіз. культ. 13 10 15 8 15 с/з Кл. година Біологія Фіз. культ. Історія Укр. мова Зар. літкр. 3 17 с/з 2 12 3 Кл.година Обр.мист. Історія Фізика Алгебра Укр. мова Зар.літер. 1 8 2 13 1 15 3 Кл. година Англ. мова Хімія Укр. літер. Зар. літер. Алгебра Історія 10 12/1 17 12 3 10 2 Кл. година Історія Алгебра Зар. літер. Хімія Укр. літер. Кресл. (ф.) 8 2 1 3 17 1 10 Кл. година Біологія Мистецтво Алгебра Історія Труд. навч. Фізика Кресл. (ф.) 16 16 8 10 2 тр. 13 16 Кл.година Інформ Інформ. Фіз. культ Фізика Біологія 17 14 14 с/з 13 17 Кл. година Укр. мова Біологія Укр. літер. Алгебра Фізика Фіз. культ. 15
15
16
15
10
13
с/з
В І В Т О Р О К 1 2 3 4 5 6 7 8 Інф. (Ігр.) Англ. мова Історія Фіз. культ. Природозн. Інф. (ІІгр.) 14 12 2 с/з 1 14 Осн. здор. Математика Укр. мова Математика Укр. літер. Труд. навч. Труд. навч. 16 13 10 1 10 тр. тр. Англ. мова Геометрія Укр.літер. Рос. мова Осн.здор. Фіз.культ. Біологія 12 1 15 10 16 с/з 17 Труд. навч. Рос. мова Фіз. культ. Фізика Біологія Історія
Англ. мова Інф. (Ігр.)
тр.
3
с/з 13
17
2 1/10 14
Труд. навч. Історія Геометрія Рос. мова Фізика Біологія Фіз. культ. тр. 2 13 3 13 17 с/з Географія Фіз. культ. Рос. мова Укр. літер. Історія
Зар. літер. Фізика
1 с/з 3 15 2 3 13 Англ.мова Укр.літер. Географія Історія Зар.літер. Укр. мова 10 10 1 2 3 10 Історія
ЗВ
ЗВ
Хімія
Укр. літер. Фізика Укр. м (ф)
2 тр/16 тр/16 17
15
13
15
С Е Р Е Д А 1 2 3 4 5 6 7 8 Англ. мова Зар. літер. Укр. мова Укр. літер. Математика Фіз. культ. 12 3 15 15 10 с/з Історія Географія Рос. мова Фіз. культ. Укр. мова Англ. мова Зар. літер. 2 1 3 с/з 16 2 3 Хімія Укр. мова Історія Географія Фіз. культ. Рос. мова Англ. мова 17 15 2 1 с/з 16 2 Англ./Інф. Англ./Інф. Геометрія Укр. мова Зар. літер. Хімія Географія Фіз. культ. 10/14 12/14 10
16
3
17
1
с/з
Англ. мова Хімія Географія Інформатика Інформатика Зар. літер. Укр. мова 3 17 1 14 14 3 16 Біологія Англ. мова Хімія Геометрія Історія Інформатика Інформатика 16 10 17 10 2 14 14 Географія Історія Фізика Історія Хімія Геометрія Фіз.культ. 1 2 13 2 17 10 с/з Укр. мова Біологія Фіз. культ. Англ. мова Укр. мова Географія Геометрія 15
16
с/з 12
15
1
10
Ч Е Т В Е Р 1 2 3 4 5 6 7 8 Зар. літер. Математика Англ. мова Укр. мова Труд. навч. Труд.навч. 3 10 12 15 тр. тр. Обр. мист. Математика Муз. мист. Математика Укр. мова Англ. мова 8 1 8 3 16 1 Інф.(Ігр.) Біологія Зар.літер. Алгебра Укр. мова Укр.літер. Інф(ІІгр.) 14 17 3 1 15 15 14 Анг./ Анг. Анг. /Анг. Біологія Історія Алгебра Фізика Укр. літер. Інф.(ІІгр.) 13/12 13/12 17
2
10
13
16
14
Англ. мова Історія Алгебра Біологія Фізика Укр. літер. Фіз. культ. 15 2 1 17 13 16 с/з Історія
Рос. мова Укр. мова Алгебра
Фіз. культ. Зар. літер. Фізика
2 3 15 10 с/з 3 13 Біологія Англ.мова Алгебра Укр. мова Історія Фіз.культ. 17 15 10 16 2 с/з Труд.навч. Труд.навч. Історія Інформ. Зар. літер. Геометрія Укр. мова тр. тр.
2
14
3
10
15
П ’ Я Т Н И Ц Я 1 2 3 4 5 6 7 8 Природозн. Муз. мист. Укр. мова Осн. здор. Математика 1 8 15 16 10 Інф. (Ігр.) Фіз. культ. Рос. мова Укр. літер. Біологія Географія Інф. (ІІгр.) 14 с/з 3 12 17 1 14 Муз.мист. Географія Труд.навч. Фізика Геометрія Фіз. культ. 8 1 тр. 13 2 с/з Рос. мова Укр. мова Географія Геометрія Мистецтво Осн. здор. Фіз. культ. 3
12
1
10
8
16
с/з
Укр. мова Рос. мова Мистецтво Фіз. культ. Осн. здор. Геометрія Географія 12 3 8 с/з 16 2 1 Укр. літер. Укр. мова Геометрія Хімія
Фіз. культ. Англ. мова Осн. здор.
15 15 10 17 с/з 15 16 ЗВ
ЗВ
Фізика Технології Укр.літер. Геометрія
тр. тр. 13 тр. 12 10 Фізика Фізика Фіз. культ. Укр. літер. Укр. літер. Хімія
Англ. мова
13
13
с/з 15
15
17
15

Звіт про закінчення І семестру 2019 – 2020 навчального року

І. Контингент учнів у закладі загальної середньої освіти

К-ть учнів на початок І семестру К-ть учнів, які вибули протягом І семестру К-ть учнів, які прибули протягом І семестру Кількість учнів станом на 31.12.2019
1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.
70 106 15 2 2 - 1 - - 69 104 15

1.2. Кількість учнів, які охоплені індивідуальною формою навчання

К-ть учнів, які охоплені індивідуальною формою навчанняна початок І семестру К-ть учнів, які охоплені індивідуальною формою навчаннястаном на 31.12.2019
1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.
1 1 Педагогічний патронаж - 3 1 1 Педагогічний патронаж - 3


ІІ. Успішність учнів у І семестрі 2019-2020 навчального року (загальна)

Класи Рівень навчальних досягнень
Високий Достатній Якість знань Середній Успішність знань Початковий
чол. % чол. % чол. % чол. % чол. % чол. %
3-4 кл. 3 9,7 14 45,2 17 54,8 14 45,2 31 100 - -
5-9 кл. 6 5,8 22 21,1 28 26,9 73 70,2 101 97,1 3 2,9
10-11 кл. 2 13,3 5 33,3 7 46,7 8 53,3 15 100 - -
3-11 кл. 11 7,3 41 27,3 52 34,7 95 63,3 147 98 3 2
Погоджую Голова ПК __________________О.Б.Посохов РОЗКЛАД УРОКІВ Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 на другий семестр 2019-2020 навчального року Затверджую Директор школи __________________Л.В.Пода
5 6 7 8-А 8-Б 9 10 11
П О Н Е Д І Л О К 1 2 3 4 5 6 7 8 Кл. година Обр. мист. Математика Укр. літер. Фіз. культ. 13 8 10 15 с/з Кл. година Біологія Історія
Фіз. культ. Зар. літер. Укр. мова
3 17 2 с/з 3 15 Кл.година Історія Зар.літер. Обр.мист. Муз.мист. Алгебра Фізика 1 2 3 8 8 1 13 Кл.година Англ.мова
Укр. літер. Зар. літер. Хімія Алгебра
10 12/10 12
3
17
10
Кл. година Зар. літер. Хімія Алгебра
Укр. літер. Кресл. (ф.)
8 3 17 1 15 16 Кл. година Біологія Мистецтво Алгебра Історія Фізика
Труд. навч. Кресл. (ф.)
16 16 8 10 2 13 тр. 16 Кл.година Інформ Інформ. Біологія Фізика Фіз. культ 17 14 14 17 13 с/з Кл. година Укр. мова Укр. літер. Фізика Алгебра Історія Фіз. культ. 15 15 15 13 10 2 с/з
В І В Т О Р О К 1 2 3 4 5 6 7 8 Інф. (Ігр.) Англ. мова Історія Природозн. Фіз. культ. Інф. (ІІгр.) 14 12 2 1 с/з 14 Укр. мова Математика Укр. літер. Математика Осн. здор. Труд. навч. Труд. навч. 10 16 10 10 16 тр. тр. Англ.мова Геометрія Біологія Укр.літер. Рос. мова Фіз.культ. Осн.здор. 12 15 17 15 10 с/з 16 Біологія
Рос. мова Фіз. культ. Фізика
Труд.навч. Історія
Англ. мова Інф. (Ігр.)
17
3
с/з 13 тр.
2 10/1 14
Рос. мова Історія Геометрія Біологія Труд. навч. Фізика
Фіз. культ.
3 2 15 17 тр. 13 с/з Географія Фіз. культ. Рос. мова Зар. літер. Фізика
Укр. літер. Історія
1 с/з 3 3 13 15 2 Англ.мова
Укр.літер. Географія Історія Зар.літер. Укр. мова
15 10 1 2 3 10 Історія Хімія Фізика
ЗВ
Укр. літер. Біологія Укр. м (ф)
2 17 13 16/
15 16 15
С Е Р Е Д А 1 2 3 4 5 6 7 8 Англ. мова Укр. мова Укр. літер. Зар. літер. Математика Фіз. культ. 12 15 15 3 10 с/з Географія Фіз. культ. Рос. мова Історія
Укр. мова Англ. мова Зар. літер.
1 с/з 3 2 16 2 3 Хімія Географія Історія Укр. мова Фіз.культ. Рос. мова Англ.мова 17 1 2 15 с/з 16 2 Англ./Інф. Англ./Інф. Укр. мова Геометрія Зар. літер. Хімія Географія Фіз. культ. 10/14 12/14 16
10
3
17
1
с/з
Англ. мова Хімія Географія Інформатика Інформатика Зар. літер. Укр. мова 3 17 1 14 14 3 16 Біологія Англ. мова Геометрія Хімія Географія Інформатика Інформатика 16 3 10 17 1 14 14 Історія Історія Фізика Укр. мова Хімія Алгебра Фіз.культ. 2 2 13 16 17 10 с/з Укр. мова Біологія Фіз. культ. Англ. мова Укр. мова Географія Геометрія 15 16 с/з 12 15 1 10
Ч Е Т В Е Р 1 2 3 4 5 6 7 8 Зар. літер. Математика Англ. мова Укр. мова Труд. навч. Труд.навч. 3 10 12 15 тр. тр. Обр. мист. Математика Муз. мист. Математика Укр. літер. Англ. мова 8 16 8 16 1 17 Інф.(Ігр.) Біологія Зар.літер. Алгебра Укр. мова Укр.літер. Інф(ІІгр.) 14 17 3 1 15 15 14 Анг./ Анг. Анг. /Анг. Біологія Фізика Алгебра Історія Укр. літер. Інф.(ІІгр.) 12/13 12/13 17
13
10
2
1
14
Англ. мова Історія Алгебра Біологія Фізика
Укр. літер. Фіз. культ.
15 2 1 17 13 1 с/з Історія
Рос. мова Укр. мова Зар. літер. Фіз. культ. Алгебра Фізика
2 3 15 3 с/з 10 13 Хімія Англ.мова Геометрія Історія Історія Фіз.культ. 17 15 10 2 2 с/з Труд.навч. Труд.навч. Історія Алгебра Зар. літер. Інформ. Укр. мова тр. тр. 2 10 3 14 15
П ’ Я Т Н И Ц Я 1 2 3 4 5 6 7 8 Природозн. Муз. мист. Укр. мова Осн. здор. Математика 1 8 15 16 10 Інф. (Ігр.) Географія Рос. мова Фіз. культ. Біологія Інф. (ІІгр.) 14 1 3 с/з 17 14 Хімія Геометрія Фіз.культ. Фізика Труд.навч. Географія 17 12 с/з 13 тр. 1 Рос. мова Геометрія Мистецтво Укр мова Географія Осн. здор. Фіз. культ. 3
10
8
2
1
16
с/з
Мистецтво Рос. мова Укр. мова Геометрія Осн. здор. Фіз. культ. Географія 8 3 2 12 16 с/з 1 Укр. мова Укр. літер. Англ. мова Геометрія Фіз. культ. Хімія Осн. здор. 15 15 12 10 с/з 17 16 Укр.літер. Біологія Алгебра ЗВ
Фізика Технології
2 17 10 тр. 13 тр. Англ. мова Фіз. культ. Хімія
Укр. літер. Укр. літер. Фізика Фізика
12 с/з 17 15 15 13 13

НАКАЗ 20.08.2018 № 924 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі"

НАКАЗ 27.08.2019 № 1154 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу"

Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

Кiлькiсть переглядiв: 691

Коментарi