• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Індивідуальне навчання

Положення
про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти

У школі навчається два учні за індивідуальною формою: 3 клас -1 учень, 6 клас -1 учень.

Навчальний план індивідуальної форми здобуття освіти
ученицею 3 класу Буланою Анною Анатоліївною, складений на основі навчального плану початкової освіти для дітей з аутичними порушеннями тяжкого ступеня; інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів (Навчальна програмапочаткової освітидля дітей зінтелектуальними порушеннями помірного ступеня, наказ Міністерства освіти і науки від 26.07.2018р. №814, таблиця 16)
на 2019-2020 навчальний рік.

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень

3 клас

Мовно-літературна

Формування навичок читання та письма

4

2

Математична

Формування елементарних математичних уявлень

2

1

Природнича
Соціальна і здоров'язбережувальна
Громадянська та історична

Я досліджую світ
Соціально-побутове орієнтування

5

3

Технологічна

Предметно-практичне навчання

2

1

Інформатична

Мистецька

Розвиток художньо-естетичних навичок

2

1

Фізкультурна

Адаптивна фізична культура

3

2

Усього:

18

10

Корекційно-розвиткова робота

Психомоторний та сенсорний розвиток

3

0

Логопедичні заняття

2

0

Ритміка

1

0

Альтернативна комунікація

2

0

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

7

0

Гранично допустиме навчальне навантаження

22

10

Навчальний план індивідуальної форми здобуття освіти
учнем 6 класу Речицьким Денисом Вікторовичем, складений на основі навчального плану спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей з інтелектуальними порушеннями (Типова освітня програма спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями, наказ Міністерства освіти і науки від 12.06.2018р. №627, таблиця 18)
на 2019-2020 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

6 клас

Мови i лiтератури

Українська мова

3

1,5

Українська лiтература

2

1

Суспiльствознавство

Історiя України

-

-

Я у Свiтi

-

-

Основи правознавства

-

-

Математика

Математика

5

2,5

Природознавство

Природознавство

1

1

Географiя

2

1

Фiзика i хiмiя в побутi

-

-

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

0,5

Образотворче мистецтво

1

0,5

Технологiї

Трудове навчання

8

4

Інформатика

1

0,5

Здоров’я i фiзична культура

Основи здоров’я

1

0,5

Фiзична культура

2

1

Разом

27

14

Корекцiйно-розвитковi заняття

Соцiально-побутове орiєнтування

2

0

Розвиток мовлення

1

0

Лiкувальна фiзкультура (ритмiка)

1

0

Додатковий час на навчальнi предмети, факультативи, iндивiдуальнi заняття та консультацiї

1

0

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекцiйно- розвиткових занять)

28

14

Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році”

ПЕРЕЛІК
навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2019/2020 навчальному році

№ п/п Назва Автор Клас Видавництво

Рік

видання

ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
Програми
1. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення дітей з помірною розумовою відсталістю в процесі ознайомлення з природою» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю Хайдарова О.С., Блеч Г.О. Підг. 1-4 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2016
2. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення з використанням методики ТАН-Содерберг» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю Заремба В.В., Ліщук Н.І., Морозова Н.В., Блеч Г.О. Підг., 1-4 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2016
3. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізкультура» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю Бобренко І.В. Підг., 1-4 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2016
4. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Острівець здоров’я» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю Ковтун А.В.,Кунникова О.О., Стригунова О.М., Бобренко І.В. Підг., 1-4 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2016
5. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Театральна логоритміка » для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю Папета О.В., Демянович М.З., Компанієнко О.М., Гладченко І.В., Підг., 1-4 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2016
6. Програма з корекційно-розвиткової роботи «У світі ритмів» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю Левченко Л.Й., Гладченко І.В. Підг., 1-4 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2016
7. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Барабанотерапія» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю Василевська Л.Є., Гладченко І.В. Підг., 1-4 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2016
8. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів» (психоціальний розвиток) для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю Жук Т.Я., Трикоз С.В. Підг., 1-4 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2016
9. Комплект навчальних програм: «Українська мова», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Фізична культура», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Соціально-побутове орієнтування». За ред. Макарчук Н. О. Підг., 1-4 mon.gov.ua 2014
10. Програма «Українська мова» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання Висоцька А. М. Підг., 1-4 mon.gov.ua 2015
11. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Азбука творчості» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю Чеботарьова О.В., Брусенська І.М. Підг., 1-4 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2016
12. Програма «Російська мова» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання Кравець Н. П. Підг., 1-4 mon.gov.ua 2015
13. Програма з образотворчого мистецтва для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (для дітей з помірною, тяжкою, глибокою розумовою відсталістю) Омельянович І. М., Дмитрієва І. В. Підг., 1-4 mon.gov.ua 2010
14. Програма з української мови для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Вавіна Л. С. Підг. 1-4 mon.gov.ua 2010
15. Програма з трудового навчання для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Мерсіянова Г. М. Підг. 1-4 mon.gov.ua 2010
16. Програма «Я і Україна (довкілля)» для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Мякушко О. І. Підг. 1-4 mon.gov.ua 2011
17. Програма з математики для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Волнянська Н. В., Юр’єва Ю. М., Засуха Г. П. Підг. 1-4 mon.gov.ua 2012
18. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Музичні краплинки» для 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю Шеклунова Н.О., Міненко А.А. 1-4 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2016
19. Комплект навчальних програм: «Українська мова», «Українська література», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Фізична культура», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Музичне мистецтво», «Інформатика», «Образотворче мистецтво», «Соціально-побутове орієнтування». За ред. Макарчук Н. О. 5 mon.gov.ua 2014
20. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для учнів 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів з помірними інтелектуальними порушеннями Хайларова О. С., Блеч Г. О. 5-10 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2017
21. Програми з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» (варіативний модуль «Подорож у життя») для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями Міненко А. В., Грикун А. С. 5-10 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2017
22. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями Редько Л. О., Безкоровайна Л. А., Гладченко І. В. 5-10 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2017
23. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Театральна логоритміка» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями Папета О. В., Іванченко С. В., Гладченко І. В. 5-10 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2017
24. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» (барабанотерапія) для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями Сухорукова О., Василевська Л., Гладченко І. В. 5-10 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2017
25. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична культура» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями Бобренко І. В. 5-10 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2017
26. Комплект навчальних програм для 6-7 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей: «Українська мова», «Українська література», «Математика», «Природознавство», «Фізика і хімія в побуті», «Трудове навчання: «Квітникарство», «Швейна справа», «Взуттєва справа», «Офісно-палітурна справа», «Сільськогосподарська справа», «Художні вироби з деревини та металу», «Кухарська справа»», «Інформатика», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Історія України 7-9 класи», «Географія 6-9 класи», «Образотворче мистецтво 6-8 класи» За ред. Колупаєвої А. А., Макарчук Н. О. 6-7 mon.gov.ua 2015
27. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Фізика і хімія (в позаурочний час)» для 6-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями Дзіядевич Л. Г., Трикоз С. В. 6-9 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2017
28. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Географія» (у позаурочний час) для 6-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями Мальчевська О. П., Трикоз С. В. 6-9 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2017
29. Програма з трудового навчання «Декоративно-ужиткове мистецтво» укл. Гаврюш В. О. 5-9 mon.gov.ua 2014
Підручники
1 Географія Липа В. О., Одинченко Л. К. 6-9 Поліграфкнига 2010
2 Природознавство Блеч Г. О. 5-9 Поліграфкнига 2010
3 Соціально-побутове орієнтування Мерсіянова Г. М., Гіренко Н. А. 5-10 mon.gov.ua 2010
4
Українська мова
Кравець Н. П.
5-10
Інкунабула
2008
5
Читання
Кравець Н. П.
5-10
Інкунабула
2008
6 Російська мова (для шкіл з навч. мовами нац. меншин) Кравець Н. П. 5-10 Інкунабула 2009
7 Читання (для шкіл з навч. мовами нац.меншин) Кравець Н. П. 5-10 Інкунабула 2009
8. Фізика і хімія у побуті Бондар В. І.,Заяц І. В. 7-9 Поліграфкнига 2010
9. Трудове навчання. Швейна справа Мерсіянова Г. М. 4-10 Поліграфкнига 2010
10 Трудове навчання. Квітникарство Чеботарьова О. В. 4-10 Поліграфкнига 2010
11. Основи здоров’я Вдовіченко І. В. 5-10 Поліграфкнига 2010
12 Буквар Вавіна Л. С. підг., 1 Інкунабула 2017
13 Навчальний посібник з письма (ч.1) Вавіна Л. С., Кравець Н. П. підг., 1 Інкунабула 2013
14 Навчальний посібник з письма (ч.2) Вавіна Л. С., Кравець Н. П. підг., 1 Інкунабула 2013
15 Букварь Вавіна Л. С. підг., 1 Інкунабула 2013
16 Навчальний посібник з письма (ч.1) з російською мовою навчання Вавіна Л. С., Кравець Н. П. підг., 1 Інкунабула 2013
17 Навчальний посібник з письма (ч.2) з російською мовою навчання Вавіна Л. С., Кравець Н. П. підг., 1 Інкунабула 2013
18 Природознавство Трикоз С. В. підг. Оберіг 2014
19 Основи здоров’я Гладченко І. В. підг. Оберіг 2014
20 Трудове навчання Чеботарьова О. В., Гнатенко В. С. підг. Либідь 2015
21 Соціально-побутове орієнтування Ярмола Н. А. підг. Либідь 2015
22 Математика Ардобацька К. В. 1 Либідь 2015
23 Соціально-побутове орієнтування Ярмола Н.А. 1 Либідь 2016
24 Основи здоров’я Гладченко І.В. 1 Либідь 2017
25 Трудове навчання Чеботарьова О. В., Гнатенко В. С. 1 Либідь 2016
26 Математика Королько Н. І. 2 Либідь 2014
27 Трудове навчання Чеботарьова О.В., Гнатенко О.В. 2 Либідь 2016
28 Навчальний посібник з математики Королько Н. І. 2 Либідь 2015
29 Літературне читання Кравець Н. П. 2 Інкунабула 2015
30. Українська мова Висоцька А. М., Блеч Г. О. 2 Либідь 2016
31. Русский язык Висоцька А. М. 2 Богдана 2006
32. Природознавство Трикоз С. В. 2 Либідь 2016
33. Математика Ардобацька К. В. 3 Либідь 2013
34. Українська мова Висоцька А.М. 3 Либідь 2017
35. Літературне читання Вавіна Л. С. 3 Інкунабула 2016
36. Трудове навчання Чеботарьова О.В., Гнатенко В.С. 3 Либідь 2017
37. Трудове навчання Мерсіянова Г. П., Хохліна О. П. 3 Ліга 2009
38. Математика Королько Н.І. 4 Либідь 2017
39. Українська мова Ільїна В. В., Дубовецький О. Л. 4 Освіта 2000
40. Швейна справа Мерсіянова Г. М., Альонкіна Н. П. 4 Форум 2001
41. Українська мова Плешканівська Г. М. 5 Богдана 2007
42. Українська література Кравець Н.П., Дмітрієва М.В. 5 Інкунабула 2016
43. Русский язык (для школ с рус. яз. обуч.) Плешканівська Г. М. 5 Богдана 2003
44. Математика Чекурда В. В. та ін 5 Перун 2005
45. Швейна справа Мерсіянова Г. М. 5 Благовіст 2001
46. Соціально-побутове орієнтування «Світ навколо тебе» Дробот Л. С. 5 Проза 2005
47. Навчальний посібник «Світ навколо тебе» Гіренко Н. А., Кізіченкова С. М. 5 Либідь 2015
48. Трудове навчання. Художні вироби з деревини та металу Гащак В. М., Тименко В. П., Шевченко Ю. М. 5 Либідь 2016
49. Математика Королько Н. І. 6 Либідь 2014
50. Швейна справа Мерсіянова Г. М., Альонкіна Н. П. 6 Либідь 2013
51. Навчальний посібник з трудового навчання швейній справі Мерсіянова Г. М., Альонкіна Н. П. 6 Либідь 2013
52. Природа рідного краю Одинченко Л. А., Липа В. О. 6 Либідь 2013
53. Читанка Турчинська В. Є. 6 Освіта 2000
54. Природознавство. Нежива природа. Стожок Л. С., Любарець О. В. 6 Освіта 2002
55. Соціально-побутове орієнтування «Світ навколо тебе» Дробот Л. С. 6 Проза 2005
56. Трудове навчання Терещук Б. М. 6 Благовіст 2002
57. Швейна справа Мерсіянова Г. М., Альонкіна Н. П. 6 Либідь 2013
58. Навчальний посібник з трудового навчання «Швейна справа» Мерсіянова Г. М., Альонкіна Н. П. 6 Либідь 2013
59. Географія Дробот Л.С., Одинченко Л. К. 7 Проза 2005
60. Історія України Косенко Ю.М. 7 Букрек 2016
61. Фізика Бондар В. І., Заєць Т. В. 7 Інкунабула 2008
62. Соціально-побутове орієнтування «Світ навколо тебе» Дробот Л. С. 7 Проза 2009
63. Українська мова Сидоренко І. М. 7 Освіта 2000
64. Літературне читання Кравець Н. П., Єременко І. Г.,Чекурда О. Д. 7 Інкунабула 2014
65. Литературное чтение. Для шкіл з російською мовою навчання Кравець Н. П. 7 Богдана 2003
66. Русский язык (для школ с русским яз. обуч.) Ульянова Т. К. 7 Богдана 2005
67. Природознавство. Рослини Гурина Г. І., Чопик Г. Я. 7 Богдана 2003
68. Трудове навчання Терещук Б. М. 7 Благовіст 2003
69. Літературна читанка Нижник Л. І., Сагірова О. С. 8 Освіта 2001
70. Російська мова Тарасенко А. В. 8 Ліга 2008
71. Литературное чтение (рос.) Гуріна Г. І., Сагірова О. С. 8 Богдана 2006
72. Оповідання з історії України Плешканівська Г. М. 8 Богдана 2002
73. Фізика Бондар В. І., Гнатюк Л. М. 8 Богдана 2002
74. Трудове навчання Терещук Б. М. 8 Благовіст 2003
75. Українська мова Турчинська В. Є. 9 Освіта 2000
76. Літературне читання Плешканівська Г. М. 9 Освіта 2002
77. Литературное чтение (для школ с рус. яз. обуч.) Плешканівська Г. М. 9 Богдана 2004
78. Фізика та побутова хімія Бондар В. І., Гнатюк Л. М. 9 Богдана 2003
79. Географія України Одинченко Л. К., Липа В. О. 9 Либідь 2014
80. Навчальний посібник з географії Одинченко Л. К. 9 Либідь 2015
81. Трудове навчання Терещук Б. М. 9 Благовіст 2004
82. Українська мова Кравець Н. П. 10 Інкунабула 2013
83. Російська мова Турчинська Є. В., Плешканівська Г. М. 10 Інкунабула 2013
84. Літературне читання Кравець Н. П. 10 Богдана 2005
85. Трудове навчання Терещук Б. М. 10 Благовіст 2005
86. Сільськогосподарська праця Волошенюк К. C., Василишин О. 8-10 Ліга 2009

ГРАФІК
проведення індивідуальних занять
із ученицею 3 класу Буланою Анною Анатоліївною

/Files/images/a__skan/Булана.png

ГРАФІК
індивідуальної форми здобуття освіти
із учнем 6 класу Речицьким Денисом Вікторовичем

/Files/images/a__skan/Untitled.FR1211.png

Про корекційно-розвивальні програми
для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Кiлькiсть переглядiв: 371

Коментарi